Archiwum Polityki

„Sztafeta prezesów”

Autor artykułu pan Marcin Meller sugeruje (POLITYKA 4), że stanowisko prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu może objąć pan Ryszard Czarnecki. (...) Nie wziął jednak pod uwagę pewnej okoliczności wynikającej z obowiązującego prawa. Pan Ryszard Czarnecki jest posłem. Możliwe jest łączenie mandatu poselskiego ze stanowiskiem ministra, a także sekretarza stanu. Nie jest możliwe jednoczesne bycie posłem i prezesem centralnego urzędu administracji państwowej. Pan Ryszard Czarnecki mógłby zostać prezesem Urzędu Kultury Fizycznej jedynie w przypadku rezygnacji z mandatu poselskiego.

Paweł Krzykowski, UKFiT

Polityka 9.2000 (2234) z dnia 26.02.2000; Listy; s. 83
Reklama