Archiwum Polityki

Kto tu rządzi?

Po szczęśliwym ocaleniu ministra skarbu Marian Krzaklewski ustalił harmonogram porządkowania spraw w AWS. Pierwszym punktem jest reforma Klubu Parlamentarnego Akcji, o którą znaczna część posłów dopomina się od wielu miesięcy. Wedle optymistycznych zapowiedzi przewodniczącego może ona spowodować wzrost notowań AWS nawet o 10 proc. Co właściwie ma być reformowane i zmieniane? jaki jest dziś organizacyjny i polityczny pejzaż największego klubu parlamentarnego, decydującego o tym, czy rząd ma większość, czy jej nie ma?

Opisanie struktury klubu AWS jest stosunkowo proste tylko na najbardziej ogólnym poziomie. Wiadomo, że liczy on obecnie 187 posłów i 51 senatorów (patrz ramka). Pracami całego klubu kieruje formalnie prezydium (19 posłów i senatorów), na którego czele stoi Marian Krzaklewski.

Na tym kończy się jednak opis prosty. Dalej zaczyna się dość kręta droga, wiodąca przez różne pokoje i pokoiki w gmachu Sejmu, gdzie przypisani są poszczególni posłowie. Np. Gabriel Janowski wstąpił i nie wstąpił do Ruchu Społecznego AWS. Wstąpił jako członek zbiorowy, czyli Porozumienie Ludowe, ale mógł nie wstąpić jako osoba fizyczna Gabriel Janowski. Liga Krajowa (profil samorządowy) jako stowarzyszenie, we wszystkich przejawach swej działalności dowodzone przez posła Tadeusza Wronę, przystąpiła do RS, ale członkowie Ligi rozsypali się po różnych partiach i figurują w różnych ewidencjach. Działa zespół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, którego członkowie w przewadze należą do RS AWS. Zespół Analiz Klubu AWS (ekspercki, nie poselski) przed każdym ważniejszym zgromadzeniem parlamentarzystów uaktualnia opis politycznej i organizacyjnej struktury. Kolejną aktualizację zaplanowano na obecny tydzień, przed spodziewanym posiedzeniem klubu parlamentarnego, mającym zadecydować o jego reformie.

Marian Krzaklewski często powtarza, że nastąpiło znaczące uporządkowanie AWS; było wszak kilkadziesiąt podmiotów, a są w zasadzie cztery nogi (RS AWS, ZChN, SKL, chadecja), chociaż należy zauważyć istnienie 17-osobowej nogi bezpartyjnej, w której składzie znajdują się przewodniczący ważnych komisji sejmowych (kulturą zawiaduje Jan Maria Jackowski, problemami wymiaru sprawiedliwości Stanisław Iwanicki, transportem Józef Dąbrowski, rolnictwem Gabriel Janowski). Jest to nieformalny zespół, z którym należy się bardzo liczyć, czego dowiodła tak zwana sprawa Wąsacza.

Polityka 8.2000 (2233) z dnia 19.02.2000; Kraj; s. 24
Reklama