Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Trwają poszukiwania kandydata na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Po zamieszaniu wywołanym ukryciem przez prof. Andrzeja Chwalbę przynależności do PZPR i kilku jego sprzecznych oświadczeniach o rezygnacji i dalszym kandydowaniu na stanowisko w IPN, AWS postanowił wyszukać nowego kandydata. Zgłoszenie własnego zapowiada PSL. Prasa informowała natomiast, że kandydatem Unii Wolności akceptowanym także przez SLD jest prof. Karol Modzelewski. Wiadomość ta wywołała nieprzychylne, a czasem wręcz obraźliwe komentarze polityków prawicy. Karol Modzelewski zaś oświadczył, że wprawdzie nikt nie składał mu oficjalnych propozycji, ale on i tak nie ma zamiaru rezygnować z pracy na Uniwersytecie Warszawskim. IPN nadal więc nie funkcjonuje i pozostaje bez szefa.

W niemieckie ręce.

Rada nadzorcza PZU SA zawiesiła w obowiązkach prezesa Władysława Jamrożego po tym, jak wstrzymał się od głosowania na posiedzeniu walnego zgromadzenia BIG Banku, w którym PZU ma udziały. Prezes Jamroży nie zastosował się do instrukcji Ministerstwa Skarbu i otworzył w ten sposób drogę do przejęcia BIG Banku przez Deutsche Bank. Swoje zaniepokojenie tym faktem wyraził prezydent Aleksander Kwaśniewski. Artykuł s. 15.

Zła cenzurka rządu.

Ostatnie badania opinii społecznej przeprowadzone przez CBOS wykazały, że 68 proc. ankietowanych źle ocenia funkcjonowanie rządu. 25 proc. odpowiedziało, iż rząd pracuje raczej dobrze. 7 proc. badanych nie miało zdania w tej mierze.

Przedziwny dokument.

Tak nazwał uchwałę ZChN, stwierdzającą że „rząd wyczerpał już swoje możliwości działania”, rzecznik rządu Krzysztof Luft. Jacek Rybicki z RS AWS natomiast nazwał zachowanie ZChN polityczną nieodpowiedzialnością.

Polityka 6.2000 (2231) z dnia 05.02.2000; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama