Archiwum Polityki

Polskie banki w polskie ręce

Prawie 60 proc. kapitału akcyjnego polskich banków należy do inwestorów zagranicznych. Banki z udziałem kapitału zagranicznego gromadzą blisko 45 proc. depozytów, udzielają 60 proc. wszystkich kredytów. Co trzecia złotówka wypracowanego zysku w całym sektorze bankowym należy do zagranicznych udziałowców. Być może pod naciskiem opinii publicznej, krytykującej w ostatnich tygodniach nadmierny udział kapitału zagranicznego w polskich bankach, rząd zdecydował się prywatyzować ostatnie dwa banki państwowe (PKO BP i BGŻ), sprzedając ich akcje inwestorom krajowym. (jm)

Polityka 6.2000 (2231) z dnia 05.02.2000; Gospodarka; s. 50
Reklama