Archiwum Polityki

Info-kiosk

• W grudniu ubiegłego roku nastąpił wzrost bezrobocia we wszystkich województwach (przy czym najwyższe jest w województwie warmińsko-mazurskim). Stopa bezrobocia przekroczyła w Polsce 13 proc.; w sumie 2,35 mln ludzi szuka pracy. Ostatni raz podobny wskaźnik odnotowano na początku 1997 r. Zwolnienia z pracy nie ominęły również nieźle prosperujących spółek giełdowych, skąd w ubiegłym roku odeszło 10 tys. osób (większość w ramach zwolnień grupowych).

• Na światowym rynku dostawców półprzewodników wciąż przoduje Intel, który w ubiegłym roku zajmował ponad 16 proc. rynku. Następny był NEC (5,8 proc.) i Toshiba (4,7 proc.).

• Najbardziej zadłużonym miastem w Polsce jest Warszawa (w 1999 r. – ponad 400 mln zł zaciągniętych kredytów). Następne w kolejności: Kraków (248 mln zł) i Poznań (245 mln zł).

• Według Biura Nadzoru PZU, skala oszustw ubezpieczeniowych sięga 20 proc.

wypłaconych odszkodowań. Największa liczba przestępstw rejestrowana jest w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Ich wykrywalność wynosi 7–8 proc.

• Według Ministerstwa Gospodarki, ubiegłoroczny deficyt w handlu zagranicznym wyniósł 14,2 mld dolarów i był o kilkaset milionów dolarów większy niż w 1998 r. (wartość eksportu – 26,5 mld dol., importu – 40,7 mld).

• W ciągu dziesięciu lat w Polsce 11-krotnie obniżyło się pogłowie owiec, z 4,1 mln sztuk do 370 tys.

• W ciągu 2–5 lat ok. 40 proc. obywateli w Polsce będzie miało dostęp do Internetu. Na razie dwie trzecie wszystkich reklam rozpowszechnianych w Polsce za pośrednictwem Internetu dzielą po równo między siebie dwa portale: Onet i Wirtualna Polska.

Polityka 6.2000 (2231) z dnia 05.02.2000; Gospodarka; s. 50
Reklama