Archiwum Polityki

Leśne referendum

Czy jesteś za zwrotem lasów w naturze? Czy jesteś za zwiększeniem wyrębu lasów w celu sfinansowania roszczeń reprywatyzacyjnych? Czy jesteś gotów zrezygnować ze swobodnego dostępu do lasów państwowych na rzecz podporządkowania ich zyskowi państwowemu? Te trzy pytania mają stanowić treść referendum, którego przeprowadzenia domaga się 540 tys. osób podpisanych pod wnioskiem skierowanym do Sejmu. Istotą nierozstrzygniętego sporu, toczącego się wokół projektu ustawy reprywatyzacyjnej, jest – czy dawnym właścicielom, którym odebrano lasy w czasach PRL, zwracać je dzisiaj w naturze, czy w postaci tzw.

Polityka 6.2000 (2231) z dnia 05.02.2000; Gospodarka; s. 50
Reklama