Archiwum Polityki

„Lewa kasa, prawa kasa”

W Raporcie „Polityki” na temat finansowania kampanii wyborczych (POLITYKA 4) podana została informacja, iż SLD jest przeciwne szybkiemu wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczych i proponuje, aby obowiązywały one dopiero od następnych wyborów.

Nie jest to informacja prawdziwa. Naszym zdaniem przepisy te można wprowadzić szybciej w ramach prac nad ordynacjami wyborczymi niż w formie osobnego projektu ustawy. Właśnie przyjęcie tej drugiej ścieżki może spowodować opóźnienia.

Nie tylko werbalnie zgadzamy się z przeważającą częścią propozycji Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Przedstawiciele SLD są współtwórcami tego projektu. Zgadzamy się także z opinią, iż wymaga on dalszych prac, nie tylko w obszarach, które wskazała redakcja „Polityki”.

Leszek Nikolski, Jerzy Szmajdziński

 

Od autora:

Cieszę się, że obiekcje wobec projektu wynikały jedynie z chęci przyspieszenia prac, co podczas obrad komisji wcale nie było aż tak oczywiste. Cieszy mnie także rzeczywista, a nie tylko werbalna wola zmierzenia się z problemem finansowania partii politycznych.

Janina Paradowska

Polityka 6.2000 (2231) z dnia 05.02.2000; Listy; s. 74
Reklama