Archiwum Polityki

Opinie

Janusz Korwin-Mikke
lider UPR:
„Po Polsce rozniosła się wieść, chyżo podchwycona przez Lewicę, że oto Poseł AWS Ruchu 100 zainkasował po znajomości od m.st. Krakowa 61 tys. zł za liczące sobie 19 stron opracowanie (plus pięć szkicowych mapek). Wydaje się, że wszystko jest jasne: kolejny członek liczącego niewiele osób Ruchu 100 chłonie forsę jak gąbka. Ja jednak postanowiłem zapoznać się z tym opracowaniem. Przeczytałem je uważnie. (...) nie jest bynajmniej wodą rozlaną na 19 stronicach maszynopisu. Jest to elegancka, ale miażdżąca, krytyka »Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa«, sporządzonego przez zespół p. prof. dr. Zygmunta Ziobrowskiego. I przychodzi mi do głowy taka myśl: P. Ziobrowski w Krakowie to szyszka o utrwalonej również w całej Polsce pozycji. Jest przewodniczącym ogólnopolskiej Głównej Komisji Urbanistycznej – oraz dyrektorem krakowskiego Instytutu Kształtowania środowiska... Otóż, być może, krakowscy radni czuli, że studium zespołu p. Profesora (który przed dwoma laty zrobił podobne opracowanie dla m.st. Warszawy) jest mało warte (a podobno miało kosztować 20 razy więcej niż jego analiza...). I żeby je odwalić (a może za nie i nie zapłacić?), oddali to p. Posłowi – bo żaden krakowski architekt nie chciał narażać się Czołowemu Architektowi Królewskiego Miasta? (...) A` propos: a jakie są dalsze losy opracowania dla Warszawy?”
(„Najwyższy Czas”, 15 I)

 

Wojciech Krzaklewski
kierownik Katedry Ochrony Lasów AR w Krakowie, o swoim bracie Marianie:
„– ...Marian jest w ogóle z bliźniaczego porodu. Przyszedł na świat pierwszy, a bliźniak niestety nie przeżył.

Polityka 6.2000 (2231) z dnia 05.02.2000; Opinie; s. 80
Reklama