Archiwum Polityki

„Posterunek 13 ½”

W związku z prowadzoną na łamach tygodnika „Polityka” dyskusją o pracy policji i publikacją listu czytelnika dotyczącego interwencji policjantów Komendy Stołecznej Policji na terenie osiedla Chomiczówka V w Warszawie (POLITYKA 43/99) uprzejmie informuję, że przeprowadzono w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. W jego toku nie zdołano potwierdzić przyjęcia przez policję zgłoszenia interwencji we wskazanym miejscu. Anonimowość informacji uniemożliwia uzyskanie pełniejszych danych zarówno o miejscu, jak i czasie przeprowadzonej interwencji, a tym samym zbadanie wszystkich okoliczności incydentu.

Pragnę zapewnić, że wszystkie ujawnione przypadki nieprawidłowości w wykonywaniu czynności służbowych przez funkcjonariuszy policji skutkują wyciąganiem konsekwencji od dyscyplinarnych do karnych włącznie wobec winnych ich powstania.

Wyrażam przekonanie, że dalsza współpraca z mass mediami przyczyni się do eliminowania wszelkich nieprawidłowości w pracy policjantów.

Naczelnik Inspektoratu komendanta stołecznego Policji
mł. insp. Tadeusz Rozdowski

Polityka 4.2000 (2229) z dnia 22.01.2000; Listy; s. 82
Reklama