Archiwum Polityki

Dział kadr

Dorota Szymanek-Deresz (45 l.) została podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Będzie się zajmowała wszystkimi sprawami dotyczącymi prawa, m.in. procesem legislacyjnym i ułaskawieniami. Pochodzi z rodziny prawniczej. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW, a następnie aplikację sądową. Pracowała w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Ukończyła również aplikację adwokacką i od 1987 r. wykonuje zawód adwokata, specjalizując się w problematyce ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Prezydenta A. Kwaśniewskiego poznała w latach 80., reprezentując go w postępowaniu sądowym. Jest członkiem Międzynarodowej Ligi Prawa Konkurencji. Ostatnio była rzecznikiem prasowym Warszawskiej Rady Adwokackiej. Jest mężatką. Córka studiuje prawo. Lubi grę w tenisa. Jest wielbicielką prozy Bogumila Hrabala.

Dr hab. Jerzy Kranz

(52 l.) został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Będzie odpowiadał m.in. za problematykę prawną i stosunki z parlamentem. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa UW). W l. 1971–75 był redaktorem we francuskiej agencji prasowej AFP, a następnie do 1990 r. pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Prawnych PAN. W 1995 r. został doktorem habilitowanym nauk prawnych. W l. 1991–95 był radcą, a potem radcą-ministrem pełnomocnym ambasady w Bonn. Po powrocie do kraju został wicedyrektorem Centrum Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Spraw Publicznych. Ostatnio był dyrektorem Departamentu Spraw Prawnych i Konsularnych MSZ. Żonaty.

Bogdan Lis

(l. 48) został prezesem Fundacji Centrum Solidarności w Gdańsku. Ukończył Szkołę Mechanizacji Przeładunku. Należał do liderów tzw. pierwszej Solidarności.

Polityka 4.2000 (2229) z dnia 22.01.2000; Dział kadr; s. 84
Reklama