Archiwum Polityki

Dział kadr

Dorota Szymanek-Deresz (45 l.) została podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Będzie się zajmowała wszystkimi sprawami dotyczącymi prawa, m.in. procesem legislacyjnym i ułaskawieniami. Pochodzi z rodziny prawniczej. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW, a następnie aplikację sądową. Pracowała w Sądzie Rejonowym  dla m.st. Warszawy. Ukończyła również aplikację  adwokacką  i od 1987 r. wykonuje zawód adwokata, specjalizując się w problematyce ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Polityka 4.2000 (2229) z dnia 22.01.2000; Dział kadr; s. 84
Reklama