Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

W dniach obrad I Zjazdu Sojuszu Lewicy Demokratycznej Ośrodek Badania Opinii Publicznej przeprowadził sondaż na próbie liczącej 1041 osób powyżej 18 roku życia zadając pytanie, kogo poparliby w wyborach parlamentarnych. Okazało się, że poparcie dla SLD wzrosło o kolejne 4 punkty procentowe i wynosi 43 proc. AWS zgromadził o 1 punkt procentowy więcej, czyli 16 proc. UW – 12 proc., PSL – 10 proc. a ROP – 5 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. Chęć uczestnictwa w wyborach zadeklarowało 68 proc. dorosłych Polaków.

Wyciekające tajemnice. Gazety opublikowały kolejne nazwiska polityków, którzy staną przed sądem lustracyjnym. Na wokandę wpłynęły sprawy byłego premiera i obecnego ambasadora. Te tajne z założenia wiadomości w dziwny sposób trafiają do gazet – tym razem do „Życia” – co podważa niewątpliwie zaufanie do rzecznika interesu publicznego, sądu lustracyjnego i UOP.

Wigilijne przygotowania. Premier Jerzy Buzek na kilka dni przed wigilią odwiedził gminę Słopnice w pow. limanowskim. Region ten słynie z najwyższego w Polsce przyrostu naturalnego. Rodziny posiadające piętnaścioro lub szesnaścioro dzieci nie należą tu do rzadkości. Premier wręczył wyprawki niemowlęce i słodycze 104 dzieciom urodzonym w 1999 r. Następnie dzielił się opłatkiem z mieszkańcami i złożył im świąteczne życzenia. Po powrocie do Warszawy Jerzy Buzek uczestniczył w spotkaniu opłatkowym, na które zaprosił polityków, publicystów, ludzi sztuki i wyższe duchowieństwo.

Światło pokoju. Betlejemskie Światło Pokoju delegacja członków Związku Harcerstwa Polskiego wręczała kolejno prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, prymasowi Polski kardynałowi Józefowi Glempowi, marszałkowi Senatu Alicji Grześkowiak oraz prezesowi Telewizji Polskiej Robertowi Kwiatkowskiemu.

Polityka 1.2000 (2226) z dnia 01.01.2000; Tydzień w kraju; s. 38
Reklama