Archiwum Polityki

Paszporty Polityki '99

Paszporty – nagrody kulturalne „Polityki” – przyznamy w tym roku po raz siódmy. Nagradzamy nimi twórców oryginalnych, poszukujących nowych środków artystycznego wyrazu, przekraczających granice w sensie artystycznym, ale także geograficznym. Ich dzieła można traktować jako naszą kulturalną przepustkę do jednoczącej się Europy. Symboliczny Paszport jest wyróżnieniem dla artystów, którzy osiągnęli już wielkie sukcesy, ale, głęboko wierzymy, najwybitniejsze swe dzieła dopiero stworzą.

Literatura

Henryk Bereza, „Twórczość”
1. Andrzej Sosnowski – za książkę „Konwój. Opera”.
2. Dariusz Bitner – za książkę „Hm...”.
Niezależnie od narzekań kłopot w literaturze nie z brakiem ważnych osiągnięć, lecz z nadmiarem tego, co należałoby uhonorować, choć wokół rzeczywistych osiągnięć nie robi się medialnego szumu.
Autorami dwóch ważnych dzieł są seniorzy poezji, Tadeusz Różewicz („Matka odchodzi”) i Kazimierz Hoffman („Stary człowiek przed Poematem”).
Wśród debiutów prozatorskich wiele atrakcji artystycznych: „Pizza weselna” Darka Foksa, „Opowieści słuchane” Wojciecha Kuczoka, „Poszukiwanie całości” Krzysztofa Niewrzędy, „Najlepsze polskie opowiadania” Łukasza Gorczycy.
W 1999 r. ukazało się wiele pierwszych książek krytycznych wielu autorów. Trzy z nich mają pierwszorzędne znaczenie, „Nasi klasycy, nasi barbarzyńcy” Karola Maliszewskiego, „Zawód: czytelnik” Dariusza Nowackiego i „Krajobrazy i portrety” Marka Zagańczyka. Każdy z tych trzech autorów jest wyrazistą osobowością.

Przemysław Czapliński, UAM w Poznaniu
1. Wilhelm Dichter
, autor powieści „Szkoła bezbożników” – za odwagę przeciwstawiania się stereotypom i za nieagresywną obronę pamięci. Jego dzieło – autobiograficzne, napisane stylem surowym i lakonicznym – przedstawia losy rodziny żydowskiej w Polsce powojennej; szczerość nie służy tu jednak ani skardze, ani oskarżeniu, lecz prawdzie o ludziach, którzy przeżywszy Holocaust skazani byli w nowej rzeczywistości na wybory życiowe pogłębiające ich osamotnienie.
2.

Polityka 1.2000 (2226) z dnia 01.01.2000; Kultura; s. 59
Reklama