Archiwum Polityki

„Tydzień w kraju”

W związku z zamieszczeniem (POLITYKA 49/99) informacji, że Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi „trzy razy odmawiał licencji (na utworzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Kredyt Banku PBI SA), wydał ją po tym, jak bank zaczęła reprezentować kancelaria posła Goryszewskiego”, proszę o zamieszczenie poniższego sprostowania.

Poseł Henryk Goryszewski był pełnomocnikiem w postępowaniu o wydanie zezwolenia na utworzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego Cigna BWE PTE SA na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 5.02.1999 r. UNFE w dniu 26 marca 1999 r. odmówił wydania zezwolenia na utworzenie tego towarzystwa. Kredyt Bank PBI wraz z innymi podmiotami (w różnym składzie) występował o wydanie zezwolenia na utworzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego czterokrotnie – dwukrotnie zamierzał utworzyć PTE Opoka SA, dwukrotnie PTE Kredyt Banku PBI.

Kredyt Bank PBI był reprezentowany przez Piotra Wasia (wspólnik Goryszewskiego) w trzecim i czwartym postępowaniu, w którym uczestniczył Kredyt Bank na podstawie pełnomocnictw z dnia 10 maja 1999 r. i 21 maja 1999 r.

Pierwsze postępowanie zakończyło się umorzeniem postępowania na wniosek stron. Drugie postępowanie zakończyło się w dniu 26 marca 1999 r. odmową wydania zezwolenia na utworzenie PTE Opoka. Trzecie postępowanie zostało umorzone na wniosek wnioskodawców. Czwarte postępowanie zakończyło się wydaniem w dniu 21 czerwca 1999 r. zezwolenia na utworzenie PTE Kredyt Banku PBI.

Sebastian Bojemski, rzecznik prasowy UNFE

Polityka 1.2000 (2226) z dnia 01.01.2000; Listy; s. 90
Reklama