Archiwum Polityki

Bracia zza Buga

[tylko dla znawców]

Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944–1947. Wybór, opracowanie i redakcja dokumentów Stanisław Ciesielski. Wstęp: Włodzimierz Borodziej, Stanisław Ciesielski, Jerzy Kochanowski. Wyd. NERITON, Inst. Historii PAN. Warszawa 1999, s. 470

Losy Polaków, którzy znaleźli się na terenach zajętych w 1939 r. przez ZSRR były jednym z tych tematów, które cenzura traktowała ze szczególną uwagą. Trochę to zelżało pod koniec PRL, ale tylko trochę.

Polityka 15.2000 (2240) z dnia 08.04.2000; Kultura; s. 69
Reklama