Archiwum Polityki

Mniej więcej

Konkurs

Z okazji 1 kwietnia proponujemy Państwu udział w Konkursie Mniej Więcej. Są to ćwiczenia praktycznie przygotowujące do udziału w telewizyjnych zmaganiach pod nazwą audio-tele. Nasz konkurs polega na wybraniu mniej więcej właściwych odpowiedzi na pytania towarzyszące kilkunastu artykułom zamieszczonym w tym numerze „Polityki”. Prawidłowe odpowiedzi oraz ocenę wyników zamieszczamy na s. 106.

Polityka 14.2000 (2239) z dnia 01.04.2000; s. 3
Reklama