Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Obradował Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Prezesem został ponownie Jarosław Kalinowski (miał kontrkandydata tylko dlatego, że statut tego wymaga). Na przewodniczącego Rady Naczelnej wybrano Franciszka Stefaniuka. Na Kongresie ostro atakowano rzeczywistość społeczno-polityczną, liberalizm gospodarczy i koalicję rządzącą. PSL zamierza walczyć z UW o pozycję trzeciej w Polsce partii. Wystawi kandydata w wyborach prezydenckich. Komentarz s. 13.

Rządowe dymisje. Niespodziewanie podał się do dymisji Kazimierz Marcinkiewicz (ZChN), szef gabinetu premiera. Nieoficjalnie powodem były rosnące wpływy nieformalnego grona doradców premiera, w tym Teresy Kamińskiej. Z funkcji doradcy odszedł także Wojciech Arkuszewski, który został sekretarzem generalnym Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Art. s. 20, „Dział Kadr”, s. 92.

Obywatelski Olechowski. Andrzej Olechowski zapowiedział start w wyborach prezydenckich jako kandydat obywatelski, chociaż liczy na poparcie umiarkowanych ugrupowań politycznych. Chce reprezentować Polaków „skupionych na rozwoju swej rodziny i swego państwa”. O swym postanowieniu, zanim ogłosił je publicznie, poinformował kilka osób, w tym urzędującego prezydenta, któremu oświadczył, iż nadeszła pora, „by ktoś w końcu chciał zmierzyć się z nim w tych wyborach”.

Krzaklewski zwleka. AWS, mimo zapowiedzi, nie zdecydował w minionym tygodniu o sposobie wyboru własnego kandydata na prezydenta. Marian Krzaklewski oświadczył, iż jeśli zdecyduje się ubiegać o prezydenturę, to o żadnych prawyborach wewnątrz AWS z jego udziałem nie może być mowy. O wyborczych dylematach AWS mówi Gość Polityki, nowy szef SKL, Jan Maria Rokita, s.

Polityka 14.2000 (2239) z dnia 01.04.2000; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama