Archiwum Polityki

Ruchome teki

Przebudowa rządu jest stałym postulatem partii koalicyjnych, zwłaszcza tworzących AWS, właściwie od chwili powołania obecnego rządu. Niby zabrakło generalnej rekonstrukcji, ale dokonywane w biegu roszady sprawiły, że wymieniła się już połowa składu gabinetu. W ostatnich dniach do dymisji podali się dwaj sekretarze stanu: Kazimierz Marcinkiewicz, szef doradców premiera, i Wojciech Arkuszewski, odpowiedzialny za kontakty z parlamentem.

Mimo bieżących zmian personalnych oczekiwanie na rekonstrukcję trwa i jest ciągle postulatem niespełnionym. Przypomnijmy choćby słynny plan Mariana Krzaklewskiego, zakładający, że w lutym 2000 r. uporządkuje się stosunki w klubie AWS (punkt niezrealizowany), w marcu odbędzie się dyskusja o rządzie (marzec się kończy, dyskusji nawet nie zaczęto, choć zmiany były). Przebudowa gabinetu była przede wszystkim postulatem politycznym, a nawet socjotechnicznym, powodowanym malejącym poparciem dla rządu.

Polityka 14.2000 (2239) z dnia 01.04.2000; Kraj; s. 20
Reklama