Archiwum Polityki

„Gdzie jest piec pogrzebany”

Publikacja red. Sławomira Mizerskiego (POLITYKA 7) w sposób tendencyjny relacjonuje przebieg postępowania karnego w sprawie kradzieży pieca c.o. z domu pana J. Bączkowskiego. Autor artykułu w niewystarczający sposób sprawdził przekazywane mu przez pokrzywdzonego informacje – za należytą staranność nie może być bowiem poczytana jednorazowa próba kontaktu z szefem prokuratury w Nowym Dworze Mazowieckim. Dziennikarz nie skorzystał także z możliwości uzyskania informacji u rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej.

Polityka 14.2000 (2239) z dnia 01.04.2000; Listy; s. 29
Reklama