Archiwum Polityki

Chwała Baranom

Pomnik Piwnicy pod Baranami będzie miał kształt korony. Na trzech żebrach gotyckich przypominających sklepienia Piwnicy zawieszone zostaną dwa kręgi złożone z głów. Wewnętrzny krąg to przyjaciele kabaretu, zewnętrzny – bardziej eksponowany – to krąg artystów piwnicznych, najwyżej zawiśnie sam mistrz Skrzynecki. Głowy mają symbolizować perły korony.

To był zabawny pomysł Piotra Skrzyneckiego. Piotr marzył, żeby pomnik stanął na Plantach lub na dziedzińcu Piwnicy pod Baranami. Wówczas myślałam, że to jedynie jedna z jego fantazji, raczej żart, a jeśli już, to że będzie to projekt niedużego formatu – wspomina Anna Szałapak.

W 1996 r. było 40-lecie Piwnicy pod Baranami, wielkie boom w Krakowie – opowiada rzeźbiarz Bronisław Chromy. – Wtedy Skrzynecki zwrócił się do mnie o zrobienie projektu pomnika Piwnicy pod Baranami.

Polityka 14.2000 (2239) z dnia 01.04.2000; Kultura; s. 44
Reklama