Archiwum Polityki

Polski to trudny język

Wkrótce udostępniona będzie cudzoziemcom kolejna porcja akcji TP SA, na której nazwę składa się nie tylko TELE, ale także KOMUNIKACJA, czyli porozumienie. Zamiast nudnego prospektu informacyjnego TP SA mogłaby przedstawić cudzoziemcom jako próbkę swoich zdolności porozumiewania się taki oto druk, rozsyłany abonentom:

 

Telekomunikacja Polska SA ZT Wrocław informuje, że w Pana(i) Fakturze VAT (rachunku telefonicznym) za miesiąc styczeń 2000 r. powtórnie zamieszczone zostały obciążenia za usługi dodatkowe zrealizowane w listopadzie 1999 r. i pominięte zostały usługi zrealizowane w grudniu 1999 r. Sytuacja ta nie dotyczy opłaty abonamentowej i opłaty za jednostki taryfikacyjne (impulsy), które naliczone są prawidłowo.

Mając na uwadze konieczność wystawienia prawidłowych dokumentów za miesiąc styczeń 2000 r., przesyłamy Fakturę Korygującą VAT do dostarczonego uprzednio rachunku.

Jeżeli dokonał(a) Pan(i) wpłaty dostarczonym rachunkiem, a korekta pomniejsza jego wartość, powstała w ten sposób nadpłata rozliczona zostanie w rachunkach z lutego 2000 r.

W sytuacji, w której korekta zwiększa wysokość rachunku, prosimy o dopłacenie kwoty umieszczonej na Fakturze Korygującej VAT, na załączonym poniżej zastępczym dowodzie wpłaty (niebieski dokument znajdujący się w tej przesyłce nie stanowi dokumentu wpłaty).

Informujemy, że od wpłat dokonanych na wydrukowanym poniżej zastępczym dowodzie wpłaty, dotyczących korekt, wniesionych do 15 lutego 2000 r. nie będą naliczane odsetki.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

My też przepraszamy. Polski to trudny język. Z praktyki politycznej najwyższego szczebla sprzed kilku lat pamiętamy, że nieraz i my, chociaż nie chcieliśmy, to musieliśmy przekładać z polskiego na polski.

Polityka 14.2000 (2239) z dnia 01.04.2000; Fusy plusy i minusy; s. 94
Reklama