Archiwum Polityki

Kundera dla rodaków

Legendarna książka Milana Kundery „Nieznośna lekkość bytu” wreszcie ukazała się po... czesku! Tę opowieść o Czechosłowacji lat 60. i 70. z czasów sowieckiego najazdu i okupacji Kundera wydał w 1984 r. po francusku i w tłumaczeniach z tego języka zrobiła ona światową karierę. Także wtedy wyszła po czesku w emigracyjnym wydawnictwie w Kanadzie, ale do kraju oczywiście trafiły tylko nieliczne egzemplarze. Kiedy po zakończeniu komunizmu zniesiono cenzurę i można już było wydawać co się chce, czeskiemu wydaniu „Nieznośnej lekkości bytu” sprzeciwił się sam mieszkający we Francji autor. Postanowił on bowiem swoją powieść poprawić, co zajęło mu 17 lat. W przedmowie do książki Kundera wspomina też o hollywodzkiej ekranizacji swojej powieści: „Po tym doświadczeniu już nie godzę się na żadne adaptacje”. Mac.

Polityka 47.2006 (2581) z dnia 25.11.2006; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 21
Reklama