Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Od września Litwa prowadzi regularne konsultacje z Polską we wszystkich kwestiach dotyczących porozumienia UE-Rosja. Polska jest naszym strategicznym partnerem, a nasze interesy są zbieżne, zwłaszcza w dziedzinie energii.
Zygimantas Pavilionis
wicemnister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej
W Brukseli polskie weto przeciwko umowie UE-Rosja przyjęto jako kolejny dowód, że Polska chce nadużywać Unii w swych bilateralnych potyczkach z Moskwą. O ile zakaz eksportu mięsa faktycznie jest sprawą tylko naszą, o tyle domaganie się od Rosji, by respektowała zasady, które sama wcześniej uznała w dziedzinie energetyki, wydaje się słusznym narzędziem nacisku na Kreml. Ale nawet Litwa nie wytrwała na pozycji naszego sojusznika. Szkoda, że zostaliśmy sami, bo przecież zręczniej byłoby sprawę weta i nowego porozumienia sfinalizować jeszcze za prezydencji fińskiej niż w przyszłym roku, kiedy ster Unii przejmą Niemcy, a Berlinowi będzie można zarzucać egoizm w stosunkach z Rosją bardziej niż Warszawie.

 

M

usimy powiedzieć Irakijczykom, że nasze bezterminowe zaangażowanie się kończy i że zaczniemy stopniowe wycofywanie wojska w ciągu 4–6 miesięcy.
Senator USA Carl Levin
demokrata
Po podwójnym zwycięstwie wyborczym demokratów świat pyta z nową siłą: kiedy Amerykanie wyjdą z Iraku? Ale prezydent Bush wierzy, że drugiego Wietnamu w Iraku Bóg i historia mu nie wybaczy. Dlatego nie wyjdą.

 

A

le mimo tych przechwałek, to Markus Wolf i jego towarzysze przegrali zimną wojnę.
Anne Applebaum
pisarka i dziennikarka amerykańska
Zmarły niedawno ponad 80-letni Wolf był legendą tajnych służb komunistycznych Niemiec wschodnich.

Polityka 47.2006 (2581) z dnia 25.11.2006; Świat; s. 56
Reklama