Archiwum Polityki

Nagroda Viadriny

Nasz publicysta Adam Krzemiński odebrał nagrodę Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, przyznaną mu za zasługi dla porozumienia między Polakami i Niemcami. Laureatami nagrody byli m.in. Włodzimierz Borodziej, Günter Grass, Adam Michnik i Janusz Reiter. Podkreślano, że Krzemiński stał się w polsko-niemieckich stosunkach głosem „jedynym w swoim rodzaju, słyszalnym w Polsce, lecz szczególnie w Niemczech”. Doceniono również jego „dokładność, znajomość historycznych kontekstów oraz ostrożny dobór skojarzeń”. My również dołączamy się do tej oceny i serdecznie gratulujemy.

Polityka 47.2006 (2581) z dnia 25.11.2006; Do i od redakcji; s. 107
Reklama