Archiwum Polityki

Zasłużona dla tolerancji

Fundacja ekumeniczna Tolerancja, której szczytnym celem jest umacnianie szacunku dla wszystkich mniejszości, zwłaszcza wyznaniowych, narodowościowych i kulturowych, przyznała naszej koleżance redakcyjnej Janinie Paradowskiej medal „Zasłużony dla tolerancji”. Odznaczonej i pozostałym laureatom – aktorce i reżyserce Gołdzie Tencer, senatorowi Kazimierzowi Kutzowi i prof. Stanisławowi Waltosiowi – gratulujemy!

Polityka 47.2006 (2581) z dnia 25.11.2006; Do i od redakcji; s. 107
Reklama