Archiwum Polityki

Dramat w trzech odsłonach

Warto podjąć próbę spojrzenia na miejsce Polski w cywilizacji europejskiej. Czy można to uczynić bez odwoływania się do naszych odczuć i lęków obecnych? Nie jestem pewien, ale spróbować chyba należy. A wzajemne stosunki Polski i Europy można rozpatrywać w paru odsłonach dziejowych.

Odsłona 1

Pierwsza odsłona obejmuje czas narodzin naszego państwa. Pozornie może się wydawać, że relacje były wyłącznie jednostronne. Świat Europy, świat cywilizacji ukształtowanej w czasach Karola Wielkiego, dawał naszym przodkom trzy filary nowego porządku: chrześcijaństwo, stanowiące uniwersalny system wartości, współtworzące struktury społeczne i elity kulturalne; organizację państwową, odmienną od starych więzi plemiennych; wielki dorobek kultury świata śródziemnomorskiego wraz z prawem rzymskim, nauką i sztuką Greków.

Polityka 42.2000 (2267) z dnia 14.10.2000; Historia; s. 70
Reklama