Archiwum Polityki

Skazany na wolność

80 proc. skazanych na izolację więzienną pozostaje na wolności. Sąd bowiem ich karę zawiesza na okres próby. Czy te 80 proc., wśród których niemało gwałcicieli i rabusiów – w tych grupach zawieszenia dochodzą do 40–50 proc. – to jednak nie za wiele i nie należy zmienić tych proporcji? Różnice zdań w tej sprawie istotnie podzieliły środowisko prawnicze.

Kto w okresie sądowej próby (2 do 5 lat) nie wejdzie ponownie w konflikt z kodeksem albo nie naruszy nałożonych nań obowiązków (np. leczenia alkoholizmu, podjęcia nauki lub pracy, alimentowania rodziny, zakazu przebywania w określonych środowiskach), cieszy się pełną swobodą, a po 6 miesiącach od upływu czasu próby uważany jest za niekaranego. Jedni prawnicy są za pozostawieniem obecnego stanu ustawowego (pierwszy prezes Sądu Najwyższego, rzecznik praw obywatelskich), drudzy za jego zmianą (minister sprawiedliwości).

Polityka 41.2000 (2266) z dnia 07.10.2000; Społeczeństwo; s. 85
Reklama