Archiwum Polityki

Pomoc z przeszkodami

Przedstawiciele największych światowych fundacji – Rockefellera, Forda, Motta, Sorosa, wraz z reprezentantami działających oczywiście na dużo mniejszą skalę fundacji polskich obradowali w Krakowie nad hasłem „nowa filantropia”. W naszym kraju bezinteresowne pomaganie potrzebującym nie jest sprawą prostą.

Toczący się właśnie przed NSA spór podatkowy między Fundacją na rzecz Nauki Polskiej a warszawską Izbą Skarbową dowodzi, że los rodzimych organizacji filantropijnych zależy nieraz od decyzji urzędników niekoniecznie wysokiego szczebla. Poszło o 80 mln złotych podatku, którym izba obciążyła FNP. Urzędnicy uznali bowiem, że fundacja, lokując swoje pieniądze w papiery wartościowe, wydała je niezgodnie ze swoim statutem.

– Obciążono nas podatkiem, bo chcieliśmy sensownie pomnożyć nasz majątek – mówi prof.

Polityka 41.2000 (2266) z dnia 07.10.2000; Społeczeństwo; s. 88
Reklama