Archiwum Polityki

Sydney 2000

• Przewodnik po igrzyskach • olimpijski rogram telewizyjny • wszystkie areny Sydney • konkurs z nagrodami – to specjalny bezpłatny dodatek, który zamieścimy w „Polityce” za tydzień.

Moje podium

Wytypuj trzech polskich olimpijczyków, którzy w Sydney zdobędą złoty, srebrny i brązowy medal. W naszym konkursie każdy może dowolnie ustawić na podium olimpijczyków z różnych dyscyplin, byle nazwisko sportowca zgadzało się ze zdobytym przez niego medalem.

Wypełniony kupon należy wysłać na adres redakcji: ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa, skr. poczt. 86 – najpóźniej do 17 września br.! (decyduje data stempla pocztowego). Kupon „Moje podium” zostanie również opublikowany w następnym (38) numerze „Polityki” w specjalnym dodatku olimpijskim. Wśród czytelników, którzy nadeślą kupony z trafnie wytypowanymi medalistami, rozlosujemy liczne nagrody, z których główną jest Fiat Seicento.

Polityka 37.2000 (2262) z dnia 09.09.2000; s. 12
Reklama