Archiwum Polityki

Kobiety od Chagalla

[warto mieć w biblioteczce]

Anka Grupińska: Najtrudniej jest spotkać Lilit. Opowieści chasydek. Wydawnictwo Książkowe Twój Styl. Warszawa 2000, s. 292

Marek Edelman, przywódca powstania w getcie warszawskim, zamieszkały stale w Łodzi, jest przeciwny Izraelowi: „Żydzi się tam arabizują”. Autentyczny świat żydowski, jego zdaniem, znajdował się między Wisłą i Donem, w ramach kultury chasydzkiej. Grupińska udała się do Izraela i przekonała się, że ta cywilizacja trwa tam niezmieniona.

Polityka 36.2000 (2261) z dnia 02.09.2000; Kultura; s. 48
Reklama