Archiwum Polityki

Dział kadr

Bernard Błaszczyk (53 l.) został sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach, adwokat – specjalista prawa gospodarczego.  W l. 1972–80 był kierownikiem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędach Miejskich Świętochłowice i Katowice. Przez kolejne dziesięć lat był dyrektorem wydziału gospodarki komunalnej i mieszkalnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Polityka 36.2000 (2261) z dnia 02.09.2000; Dział kadr; s. 92
Reklama