Archiwum Polityki

Dział kadr

Bernard Błaszczyk (53 l.) został sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adwokat – specjalista prawa gospodarczego. W l. 1972–80 był kierownikiem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędach Miejskich Świętochłowice i Katowice. Przez kolejne dziesięć lat był dyrektorem wydziału gospodarki komunalnej i mieszkalnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W l. 1999–95 podsekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W l. 1996–97 był konsulem generalnym RP w Ostrawie (Republika Czeska). Ostatnio był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Żona jest bibliotekarką. Jedna córka studiuje na V roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, a druga na III roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Hobby: piłka nożna i tenis.

Janusz Fota

(48 l.) został Generalnym Dyrektorem Dróg Publicznych. Ukończył studia w Instytucie Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej na Politechnice Lubelskiej (specjalność: drogi, ulice i lotniska). Pracował jako inżynier budowy w Warszawskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych. W l. 1979–86 był inspektorem w Centralnym Zarządzie Dróg Publicznych. Kolejne cztery lata starszy specjalista w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, a potem główny specjalista w Biurze Planowania Rozwoju Sieci Drogowej w Warszawie. Następnie był dyrektorem Biura Administracyjno-Budżetowego oraz wicedyrektorem Departamentu Żeglugi i Portów Morskich w Ministerstwie Transportu. W l. 1993–97 konsul w Konsulacie Generalnym w Montrealu. Po powrocie do kraju został dyrektorem Departamentu Administracyjno-Koordynacyjnego MON. Ostatnio był wicedyrektorem Państwowego Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze. Żona jest muzykologiem.

Polityka 36.2000 (2261) z dnia 02.09.2000; Dział kadr; s. 92
Reklama