Archiwum Polityki

Żelazna gosposia

Giganci XX wieku – „Margaret Thatcher – Żelazna Dama”, TVP 1

Margaret Thatcher, choć fotel premiera opuściła 10 lat temu, cały czas pozostaje w kręgu najwyższego zainteresowania. Film, choć interesujący, nie dał jednak odpowiedzi na pytanie: jaka jest w rze-czywistości. Czy powinniśmy ją zapa-miętać jako Żelazną Damę, bezkompro-misową poskromicielkę górniczych buntów, czy też matkę przyznającą, że w niedzielę zawsze upichci coś ekstra. Wydaje się jednak, że autorzy filmu wcale nie mieli zamiaru odpowiadać na to pytanie: niezwykłość tej jednej z naj-słynniejszych kobiet mijającego stulecia polegała właśnie na jej dwoistości. Była (i ciągle jest) postacią z cokołu, cały czas pozostając zwyczajną Angielką. Art

Polityka 36.2000 (2261) z dnia 02.09.2000; Tele Wizje; s. 95
Reklama