Archiwum Polityki

Tylko teatr ubogi

Co wniosła Polska do kultury europejskiej XX wieku? Niewiele – uznali organizatorzy wielkiej wystawy w Brukseli poświęconej osiągnięciom kultury mijającego stulecia w Europie. Według nich poza „teatrem ubogim” Grotowskiego nie mamy nic, co zasługiwałoby choćby na wzmiankę wśród najwybitniej-szych dzieł i twórców literatury, plastyki, muzyki, teatru, kina czy architektury.

Prowokacyjnie zatytułowaną wystawę „Nie lubię kultury” w pawilonie targowym na brukselskim przedmieściu Heysel zwiedza tłumnie belgijska młodzież szkolna, ale również całe rodziny i co ambitniejsi turyści, którym nie wystarcza pobliskie Atomium czy Mini-Europa. Z polskiego punktu widzenia najgorsze jest to, że pomysł jest oryginalny, wystawa atrakcyjna, zrobiona nowocześnie, z zastosowaniem technik interaktywnych. Nic dziwnego, że odwiedziło ją już 200 tys. osób, a organizatorzy spodziewają się do połowy grudnia łącznie 300 tys.

Osią ekspozycji jest Bulwar Przemijającego Czasu, wzdłuż którego stoją domy, sklepy, szkoła, biblioteka, pracownia artysty, teatr, kino, sala widowiskowa o zmieniających się stylach architektonicznych. Każde z nich jest przybytkiem innego działu kultury lub sztuki.

Polityka 46.2000 (2271) z dnia 11.11.2000; Kultura; s. 52
Reklama