Archiwum Polityki

13 postulat

Podwyższenie cen mięsa w PRL zawsze groziło rozlewem robotniczej krwi i w konsekwencji zmianą ludowej ekipy rządzącej. Dopiero w 1976 r. przypomniano sobie trzecią drogę – po nieudanej próbie podwyższenia cen cukru Piotr Jaroszewicz, ówczesny premier, ogłosił w telewizji wprowadzenie bonów towarowych i nadal pozostał szefem rządu. Dlatego kilka lat później, do trzynastego z 21 postulatów, podpisanych w sierpniu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej, a dotyczącego reglamentacji mięsa, partia podeszła z pełnym zrozumieniem.

PZPR i rząd znalazły się w 1980 r. między młotem a kowadłem. Realizacja ósmego postulatu strajkujących: „podnieść wynagrodzenia zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł za miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen”, do reszty zrujnowała i tak pusty rynek. A przecież po drodze był jeszcze postulat dziewiąty: „Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza” i dziesiąty: „Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki” oraz jedenasty: „Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw.

Polityka 43.2000 (2268) z dnia 21.10.2000; Historia; s. 68
Reklama