Archiwum Polityki

Tradycje oszołomstwa

[nie zaszkodzi przeczytać]

Tadeusz Zieliński: Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917–1922. Przełożyła, opracowała i wstępem opatrzyła Hanna Geremek. Wydawnictwo DiG Warszawa 1999, s. 108

Tadeusz Zieliński był genialnym – jak nie zawahał się go nazwać Tadeusz Sinko – filologiem klasycznym. Gdy obalano w Rosji carat, miał 58 lat i ugruntowaną pozycję w nauce. Przez ponad trzydzieści lat był profesorem w Uniwersytecie Petersburskim, utrzymywał żywe kontakty z nauką europejską, a szczególnie niemiecką, bo to środowisko świetnie znał jeszcze z czasów studiów.

Do Polski powrócił w 1922 r. i objął Katedrę Filologii Klasycznej w Uniwersytecie Warszawskim, na którego terenie zamieszkał. We wrześniu 1939 r.

Polityka 11.2000 (2236) z dnia 11.03.2000; Kultura; s. 73
Reklama