Archiwum Polityki

Słowa Marszałka

Przewaliła się ostatnio przez prasę polemika wokół filmu „Kawaleria powietrzna”. Jeden z zarzutów dotyczył dalekiego od norm salonowych języka, którym posługują się żołnierze w tym filmie. Daje to okazję, by przypomnieć czytelnikom obszerne – miejscami dość wulgarne – fragmenty rozkazu marsz. Józefa Piłsudskiego z dnia 27 marca 1929 r. Cały dokument opublikowany został przez płk. Mariana Romeykę przed ponad trzydziestoma laty („Przed i po maju”, Wyd. MON, Warszawa 1967; sygnatura archiwalna: CAW, akta GISZ, tecz. 518/2). Rozkaz, ściśle tajny, odbity został w 65 egzemplarzach, a adresaci wymienieni są na wstępie.

Do
Szefa Sztabu Głównego, obu Wiceministrów Spraw Wojsk., wszystkich Panów Generałów inspektujących wojska, wszystkich dowódców dywizji piechoty i ich zastępców, oraz do wszystkich oficerów przykomenderowanych do dowództw dywizji dla łączności, Szefa Brygady łączności i dowódców bataljonów łączności, oraz do szefa sekcji łączności przy drugim Wiceministrze i do dowódcy obozu łączności w Zegrzu

 

O łączności

W tym roku do dowództw dywizji piechoty przydzieliłem jako część integralną dowództwa oficerów łączności.

Polityka 11.2000 (2236) z dnia 11.03.2000; Historia; s. 86
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?