Archiwum Polityki

Trybunał o znieważaniu funkcjonariuszy

Prokuratura nie będzie już mogła ścigać z urzędu za znieważenie funkcjonariusza publicznego, o ile do zniewagi nie doszło podczas wykonywania przez niego czynności służbowych. Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem, że dotychczasowa ochrona karna funkcjonariuszy publicznych (a więc m.in. parlamentarzystów, sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych i samorządowych) wykraczała „poza granice konieczne w państwie demokratycznym” i prowadzić mogła „do nadmiernej ingerencji organów władzy w sferę wolności wypowiedzi”.

Polityka 42.2006 (2576) z dnia 21.10.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 16
Reklama