Archiwum Polityki

Być sobą w tłoku

Redakcja „Polityki” na jeden dzień zamieniła się w elitarny uniwersytet. Seminarium naukowe, wykłady sław – klasyków socjologii: prof. Zygmunta Baumana oraz prof. Anthony’ego Giddensa uświetniły uroczystość wręczenia stypendiów w akcji „Zostańcie z nami!”.

Pomysł seminarium zrodził się rok temu, gdy nasi laureaci z lat ubiegłych postanowili założyć Stowarzyszenie Stypendystów „Polityki”. Pomysłodawczyni seminarium dr Hanna Mamzer, socjolożka z UAM, zaproponowała, by z referatami wystąpili stypendyści reprezentujący rozmaite dziedziny: historię, socjologię, geografię, prawo. Każdy ze swojej perspektywy miał zreferować jedno z kluczowych pojęć współczesności: tożsamość w rozmaitych jej rozumieniach. Tytuł seminarium brzmiał: „Być sobą w tłoku”, zaś jego zwieńczeniem były wystąpienia mistrzów: prof. Zygmunta Baumana (wybitny polski socjolog, filozof, eseista, jeden z najważniejszych myślicieli w nurcie postmodernizmu) i Anthony’ego Giddensa (brytyjski socjolog, wykładowca uniwersytetów w Cambridge i Londynie, były rektor London School of Economics, autor programu Nowej Partii Pracy Tony’ego Blaira).

Mimo rozpiętości referowanych spraw (ich listę przedstawiamy obok) można wskazać trzy główne tematy. Pierwszy – z wielu względów może dziś najistotniejszy – dotyczył „wojny kultur”. Pojęcie to (wywodzące się z książki Jamesa Davisona Huntera „Culture Wars: The Struggle to Define America” z początku lat 90.) dotyczy napięcia w obrębie kultury Zachodu między, mówiąc w uproszczeniu, tradycją liberalną i konserwatywną. Polami już nie walki, ale prawdziwej wojny między zwolennikami dwóch wizji świata są kwestie przerywania ciąży, stosunek do mniejszości seksualnych, rozdziału religii od państwa, wolności słowa itp.

Prof. Wojciech Burszta zwracał uwagę na fakt, że taka wojna kultur – choć niewypowiedziana wprost – toczy się już także w Polsce. Jej widomym znakiem są u nas dyskusje o kształcie pamięci narodowej (przypomnijmy osławioną kwestię, czy patriotyzm jest „genetyczny”, czy też nie) lub ostatnie wypowiedzi liderów LPR podważające teorię ewolucji.

Polityka 42.2006 (2576) z dnia 21.10.2006; Społeczeństwo; s. 111
Reklama