Archiwum Polityki

Ocieplenie w polityce

Rozmowa z prof. Zygmuntem Kolendą z Akademii Górniczo-Hutniczej

Marcin Rotkiewicz: – Zacznijmy od zarzutu, który mogą przywoływać pańscy oponenci: wypowiada się pan w kwestii globalnego ocieplenia nie będąc ani klimatologiem, ani meteorologiem...

prof. Zygmunt Kolenda: – Moją specjalnością rzeczywiście nie jest klimatologia, ale energetyka i jej rozwój, a z tym nierozerwalnie wiąże się kwestia emisji CO2 – gazu uznanego za głównego winowajcę globalnego ocieplenia. Z konieczności musiałem więc zainteresować się i tym zagadnieniem.

Polityka 48.2006 (2582) z dnia 02.12.2006; Nauka ; s. 94
Reklama