Archiwum Polityki

Dwa trybunały

Istnieją co najmniej dwa Międzynarodowe Trybunały [„Sąd nad systemem”, POLITYKA 44]: Sprawiedliwości (International Court of Justice) oraz Karny (International Criminal Court). Oba w Hadze. (...)

Trybunał, o którym wspomina autor, to ten drugi z wymienionych. Nie jest elementem składowym ONZ, a niezależną instytucją o charakterze stałym, powołaną do sądzenia osób fizycznych, a nie państw. Jego zadaniem jest pociąganie do odpowiedzialności karnej osób, które są sprawcami największych przestępstw wymierzonych przeciwko międzynarodowej społeczności – zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa i, z czasem, zbrodni agresji. (...) Dotyczy to jednak wyłącznie przestępstw popełnionych po wejściu w życie jego Statutu (lipiec 2002 r.).

Natomiast Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowniczym Narodów Zjednoczonych. Został on powołany w 1945 r. do rozstrzygania sporów pomiędzy państwami i nie ma właściwości do zajmowania się sprawami dotyczącymi karnej odpowiedzialności osób fizycznych.

Sylwia Sztark, studentka II roku Magisterskiego Uzupełniającego Studium Stosunków Międzynarodowych UW, w tej chwili na Socratesie w Lublanie

Polityka 49.2006 (2583) z dnia 09.12.2006; Listy; s. 103
Reklama