Archiwum Polityki

Ludzie Sierpnia

Sztandar niósł wtedy oczywiście Lech Wałęsa. O nim napisano wiele. Lecz przecież sierpniowego strajku nie byłoby – a w każdym razie potoczyłby się pewnie zupełnie inaczej – gdyby w stoczni nie pojawiło się również kilka innych osób.

Głównym organizatorem i mózgiem protestu był 31-letni wówczas Bogdan Borusewicz. Już w 1968 r. jako uczeń liceum powiela i kolportuje ulotki w obronie represjonowanych studentów; aresztowany w wyniku donosu nauczyciela, ucieka z konwoju i kilka dni ukrywa się ścigany listem gończym; ponownie zatrzymany, zostaje skazany na 3 lata więzienia. Latem 1976 r. jedzie do Radomia z pieniędzmi dla robotników sądzonych za udział w protestach przeciwko podwyżkom cen – spotyka tam przyszłych członków Komitetu Obrony Robotników także pomagających prześladowanym; w listopadzie 1976 r.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 31
Reklama