Archiwum Polityki

Schindler z Afryki

Rozmowa z Terrym George'em, reżyserem filmu „Hotel Ruanda”

Janusz Wróblewski: – Dlaczego pan, reżyser i scenarzysta z północnej Irlandii, podjął się opowiedzenia o ruandyjskiej tragedii?

Terry George: – Afryka jak w soczewce skupia największe problemy postkolonialnego świata. Ten zrujnowany, pogrążony w skrajnej nędzy kontynent odzwierciedla polityczne i moralne dylematy związane z kryzysem demokracji na świecie, sprawowaniem władzy, upadkiem wartości. To kolejny po Bliskim Wschodzie punkt zapalny, który w każdej chwili grozi wybuchem na wielką skalę.

Polityka 44.2005 (2528) z dnia 05.11.2005; Kultura; s. 66
Reklama