Archiwum Polityki

Szpitalne obligacje

Ciekawy eksperyment na Kujawach. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego chce wypuścić obligacje, którymi pokryje koszty remontów szpitali, podległych samorządowi województwa. W grę wchodzą spore pieniądze – pół miliarda złotych. Będą to papiery długoterminowe, 20- i 25-letnie.

Samorząd zamierzał przekształcić swoje szpitale w spółki prawa handlowego. Gdy nad ideą zaczęły zbierać się czarne chmury, wojewódzcy radni prace nad zmianami zawiesili. Lecznice potrzebują jednak pieniędzy. Stąd pomysł na obligacje. Urząd marszałkowski wierzy w sukces. Opracował już listę wydatków, które można będzie pokryć z emisji obligacji.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zamierza najpierw powołać specjalną spółkę, która zajmie się emisją. Oferta skierowana będzie wyłącznie do banków i funduszy inwestycyjnych. M.Led.

Polityka 44.2008 (2678) z dnia 01.11.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8
Reklama