Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Wojciech Hałka (54 l.) został podsekretarzem stanu ds. łączności w resorcie infrastruktury.

Ukończył Politechnikę Warszawską (specjalność telekomunikacja) i studia podyplomowe we Francji. W l. 1972–91 był m.in. adiunktem w Instytucie Łączności, pracownikiem na kontrakcie w Egipcie i ekspertem ds. transmisji danych w Burundi. Potem, do 1998 r., w Ministerstwie Łączności m.in. jako dyrektor Departamentu Regulacji i Rozwoju oraz delegat i negocjator polskiej administracji łączności w międzynarodowych organizacjach. Ostatnio dyrektor ds. współpracy z operatorami w Netia Telekom SA.

Maciej Nowak

(37 l.) został dyrektorem powołanego przez ministra kultury przy ZASP Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Ma on zajmować się historią teatru.

Absolwent historii sztuki UW. Jest recenzentem teatralnym z 20-letnim stażem.

Publikował w miesięczniku „Teatr” i w „Pamiętniku Teatralnym”. Twórca i redaktor „Gońca Teatralnego”. W l. 1993–2000 dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, twórca Bałtyckiego Uniwersytetu Tańca, kierownik działu kultury i recenzent kulinarny „Gazety Wyborczej”. Od dwóch lat jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

Ponadto

• Prezydent Rumunii Ion Iliescu odznaczył ministra Marka M. Siwca orderem Virtuti Militari w dowód uznania szczególnej roli w rozwoju i umacnianiu dwustronnych stosunków politycznych i wojskowych między Polską a Rumunią oraz za wspieranie procesu rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego.

• Minister infrastruktury Marek Pol odwołał ze stanowisk: Leszka Kwiatka, szefa Poczty Polskiej (za naruszenie ustawy antykorupcyjnej), Marka Sidora, prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, oraz

Zbigniewa Lesieckiego, dyrektora PP Porty Lotnicze (obaj zasiadając wcześniej w zarządzie PLL LOT od mniejszościowego szwajcarskiego udziałowca pobierali dodatkowe wynagrodzenie).

Polityka 33.2003 (2414) z dnia 16.08.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama