Archiwum Polityki

Mysie IQ

Myszy również mają coś takiego jak inteligencja ogólna – twierdzą amerykańscy naukowcy na łamach „Journal of Neuroscience”. U ludzi pojęcie to oznacza zdolność do rozwiązywania różnego typu zadań – werbalnych, logicznych czy matematycznych. Gryzonie oczywiście tego nie potrafią, ale jedne z nich szybciej niż inne uczą się na przykład znajdować drogę do wyjścia w labiryncie. Dlatego można nawet mierzyć mysi iloraz inteligencji. Odkrycie to otwiera drogę do lepszego poznania genetycznego podłoża inteligencji u tych zwierząt, a to z kolei może pomóc w wyjaśnieniu, na ile inteligencja człowieka zależy od czynników wrodzonych, a na ile od środowiskowych.

Polityka 33.2003 (2414) z dnia 16.08.2003; Nauka; s. 60
Reklama