Archiwum Polityki

Andy Rusin

Pan Janusz Wróblewski [„Młodość kontrolowana”, POLITYKA 31] podał niezupełnie prawdziwą informację, która co prawda nie ma bezpośredniego związku z wykładem autora, ale ponieważ chodzi o biografię bardzo znanej osoby – Andy´ego Warhola, uważam, że warto podawać prawdziwe fakty. Andy Warhol nie przybył mianowicie do Stanów w 1949 r., on już w Stanach się urodził – w 1928 r. w Pittsburghu. Druga sprawa to jego narodowość. Pisząc „syn czeskich emigrantów” autor sugeruje, że Warhol był Czechem z pochodzenia. Tymczasem rodzina pochodziła z małej wioski na Słowacji, ale nie byli to etniczni Słowacy, a Rusini (nie chcę używać terminu „Ukraińcy”), o czym świadczy ich prawosławne wyznanie.

Maja Gąssowska,

Warszawa

 

Od autora:

Na temat pochodzenia Andy´ego Warhola drugie rozszerzone wydanie „The Film Encyclopedia” Ephraima Katza z 1994 r. (uchodzące za najpełniejsze jednotomowe opracowanie) podaje następującą informację: „The son of Czech immigrants” (s. 1429). Według „Oxfordzkiego Leksykonu Sztuki” (Arkady 2002) Warhol Andy „osiadł w Nowym Jorku w 1949 r.” (s. 696). Opierając swój artykuł na tych właśnie źródłach nie miałem powodów, by kwestionować podawane tam fakty. Posunąłem się jednak zbyt daleko pisząc, że przybył do USA w 1949 r. Była to pewna nadinterpretacja wiedzy encyklopedycznej.

Janusz Wróblewski

Polityka 33.2003 (2414) z dnia 16.08.2003; Listy; s. 81
Reklama