Archiwum Polityki

Czy papież głosuje?

Czy Jan Paweł II, który wyraźnie poparł akces Polski do Unii Europejskiej, może sam oddać głos w referendum unijnym? Teoretycznie tak. – Nadal ma polskie obywatelstwo, a co za tym idzie również prawa polityczne – wyjaśnia ks. prałat Paweł Ptasznik, kierujący Sekcją Polską Watykańskiego Sekretariatu Stanu. – Od dawna jednak papieże rezygnują z tego prawa – dodaje.

Nieuczestniczenie w głosowaniach wynika z historii i tradycji. W 1870 r. zlikwidowano Państwo Kościelne, a ówczesny papież Pius IX nie chcąc się z tym pogodzić ogłosił się „więźniem Watykanu”. Dopiero w 1929 r. powstało niezależne od Włoch Państwo Watykan. Odtąd dla podkreślenia niezależności od państwa papieże nie biorą udziału w głosowaniach (nawet poprzednicy Jana Pawła II, którzy byli Włochami). – Chodzi także o uniknięcie zarzutu, że papież miesza się w życie polityczne – uważa ks. prof. Remigiusz Sobański z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Polityka 22.2003 (2403) z dnia 31.05.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 12
Reklama