Archiwum Polityki

Jest rezolucja

Dwa miesiące po rozpoczęciu operacji Iracka Wolność Rada Bezpieczeństwa NZ uchwaliła rezolucję znoszącą sankcje ekonomiczne nałożone na Irak po agresji na Kuwejt w 1990 r. oraz de facto legalizującą obecność międzynarodowych sił stabilizacyjnych w Iraku do momentu utworzenia „reprezentatywnego i mającego uznanie międzynarodowe” rządu irackiego. Za przyjęciem dokumentu głosowało 14 państw (w tym Rosja, Niemcy i Francja), Syria zbojkotowała głosowanie. Przyjęcie rezolucji jest sukcesem dyplomacji USA i Wielkiej Brytanii, za który oba mocarstwa zapłaciły gestami pod adresem ONZ: Kofi Annan ma wyznaczyć swego specjalnego przedstawiciela do pomocy w formowaniu rządu irackiego, wznowiona może zostać misja inspektorów rozbrojeniowych. W Iraku rezolucję przyjęto z mieszanymi odczuciami – jako konsolidację obecnego statusu quo, czyli pełnię władzy w rękach Amerykanów.

Polityka 22.2003 (2403) z dnia 31.05.2003; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 14
Reklama