Archiwum Polityki

Kurczą się oszczędności

Kurczą się oszczędności indywidualne przechowywane w bankach. Tylko w kwietniu zmalały one o 2,5 mld zł. Przyczyną jest pogarszająca się ogólna kondycja gospodarstw domowych i szybki spadek oprocentowania lokat. Od początku roku średnie oprocentowanie lokaty 3-miesięcznej w największych polskich bankach spadło o 1 punkt i wynosi obecnie 3,2 proc. Nic dziwnego, że większą popularnością niż lokaty cieszą się obligacje Skarbu Państwa i jednostki funduszy inwestycyjnych. I tam jednak oprocentowanie spada.

Polityka 22.2003 (2403) z dnia 31.05.2003; Gospodarka; s. 38
Reklama