Archiwum Polityki

Nie przejedliśmy

W Raporcie Edwina Bendyka i Marcina Rotkiewicza [„Głową do przodu”, POLITYKA 17, dot. wynalazków – red.] została opublikowana nieprawdziwa informacja dotycząca działalności finansowej Agencji Techniki i Technologii (ATT). Z wypowiedzi Władysława Kółeczko, Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, cytowanej w artykule, wynika, iż „(ATT) w ciągu czterech lat działalności wydała 35 mln zł, z czego tylko jedną trzecią na wdrożenia. Prawie 25 mln zostało więc przejedzonych przez urzędniczą strukturę”.

Jest to nieprawdą, gdyż – jak wynika ze sprawozdań finansowych sporządzonych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która przejęła zadania zlikwidowanej ATT – Agencja Techniki i Technologii w czasie swojej działalności (...) około 90 proc. dotacji z budżetu państwa (ponad 38 mln zł) przeznaczyła na pożyczki dla przedsiębiorstw innowacyjnych. (...)

Aleksandra Sztetyłło
dyrektor Zespołu Informacji i Promocji

Polityka 22.2003 (2403) z dnia 31.05.2003; Listy; s. 99
Reklama