Archiwum Polityki

Cały rząd dba

Pełnomoczniczka rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn minister Izabela Jaruga-Nowacka z prawdziwą przyjemnością przyjęła zainteresowanie tygodnika „Polityka” losami kierowanego przez nią urzędu.

Jednakże w opublikowanej informacji [notka „LPR przeciw rozpasaniu”, POLITYKA 18] znalazły się stwierdzenia, których nie wygłaszała w rozmowie z dziennikarzem „Polityki” ani też przy żadnej innej okazji. Chodzi o fragment tekstu, w którym oprócz zaznaczonego kursywą cytatu znalazło się zdanie: „Jaruga-Nowacka uważa, że obecny rząd wystarczająco dba o sprawy rodziny poprzez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz wiceministra gospodarki i pracy Krzysztofa Patera nadzorującego ubezpieczenia społeczne”. (...) Polityka rodzinna to ważny obszar działań całego rządu, wymagający stałej pracy wszystkich ministrów, w tym także pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, a nie tylko wymienionych w tekście – dość przypadkowo – dwóch urzędów, na które pani Jaruga-Nowacka nie powoływała się zresztą w swojej wypowiedzi. (...)

Zuzanna Dąbrowska, rzeczniczka

 

Od autora:

Podczas rozmowy ze mną Izabela Jaruga-Nowacka mówiła m.in. o tym, że polityka rodzinna jest integralną częścią polityki społecznej, a tę, jak dobrze zrozumiałam, dostatecznie kontroluje minister Banach i minister Pater. Obu tych nazwisk Pani Pełnomocniczka z całą pewnością użyła w trakcie rozmowy. Z zadowoleniem przyjmuję jednak wyjaśnienia rzeczniczki, ponieważ dowodzą one, że cały rząd, a nie tylko wymienione osoby, z troską podchodzą do problemów rodziny.

Agnieszka Zagner

Polityka 22.2003 (2403) z dnia 31.05.2003; Listy; s. 99
Reklama